Vědecká činnost

Publikace

Výuka

Vědecká činnost

Ve své vědecké činnosti se profesor Jan Švejnar věnuje teoretickému i empirickému výzkumu. Jeho dlouhodobým zájmem je zkoumání, jak funguje proces a co určuje výsledek vyjednávání v různých oblastech. Zevšeobecnil negociační model nositele Nobelovy ceny Johna Nashe tím, že do něj zakomponoval koncept negociační síly a strachu z prohry. Teorii a empirické testy v této oblasti publikoval například ve vědeckých časopisech Journal of Economic Theory, Econometrica a Quarterly Journal of Economics.


Jako ekonom práce analyzuje faktory, které ovlivňují produktivitu práce, mzdy, zaměstnanost a nezaměstnanost v různých ekonomikách včetně České republiky. Studie v této oblasti publikoval ve vědeckých časopisech jako Review of Economics and Statistics, Journal of Development Economics a Journal of Labor Economics. Během procesu transformace z centrálně plánovaného systému k tržnímu hospodářství se Jan Švejnar soustředil na analýzy privatizací a řízení podniků, dále na vývoj kapitálových trhů a trhů práce. Studie z těchto oblastí publikoval například ve vědeckých časopisech American Economic Review, Economics of Transition a v populárních časopisech typu Journal of Economic Literature a Journal of Economic Perspectives.


V současnosti se Jan Švejnar věnuje zkoumání dopadu nerovnoměrného rozvrstvení bohatství na ekonomickou efektivnost národních ekonomik. Analyzuje například dopady koncentrace bohatství v rukou miliardářů na ekonomický růst zemí. Výsledky tohoto výzkumu publikuje jak ve vědeckých časopisech typu Journal of Comparative Economics, tak v populárnějších časopisech typu Milken Review.


 

Jan Švejnar je autorem a spoluautorem několika knih a desítek odborných článků. Více informací o jeho vědecké publikační činnosti najdete na http://www.svejnar.com/publications.html a http://www.cerge-ei.cz/people/jan-svejnar.

Strategie ekonomické přeměny Československa
Ihned po roce 1989 byla Lidovými novinami vydána publikace Jana Švejnara s názvem Strategie ekonomické přeměny Československa. Tato studie byla zpracována jako příspěvek k diskuzi o optimálním způsobu přeměny československé ekonomiky z centrálně plánované na decentralizovanou a tržní.

V prosinci 1989 vyšla v časopise Planecon Report (sv. 5, číslo 50) studie Jana Švejnara s názvem "A Framework for the Economic Transformation of Czechoslovakia," která byla předložena československé akademické obci v lednu 1990 a ministrům federální a české vlády a guvernérovi Národní banky na víkendovem zasedání na zámku v Kolodějích 2.-4. února 1990. Studie vyšla v české verzi v edici Archy Lidovych novin v říjnu 1990, pod názvem Strategie ekonomicke přeměny Československa.

Publikace Strategie ekonomické přeměny Československa (PDF, 730kB)


 

Jan Švejnar se studenty

Výuka

Profesor Jan Švejnar během své pedagogické kariéry učil v různých kurzech na bakalářské, magisterské a doktorandské úrovni, od kurzu mikroekonomie, ekonomie práce, business ekonomie a ekonomického rozvoje, až po kurzy leadershipu a inovativní hospodářské politiky. Jeho doktorandi dnes působí jako profesoři na řadě světových univerzit, například na UC Berkeley, Cornellově univerzitě, Tsinghua univerzitě nebo CERGE-EI, jako výzkumní pracovníci a ředitelé v mezinárodních institucích – OECD, Světové bance či v Mezinárodním měnovém fondu a v řadě soukromých firem.