Životopis

Životopis v datech

Jan Švejnar se narodil v roce 1952 v Praze. Krátce před maturitou v roce 1970 spolu s mladší sestrou odešel z Československa za rodiči do exilu ve Švýcarsku a poté sám do Spojených států. V roce 1974 získal na Cornellově univerzitě bakalářský titul v oboru průmyslových a pracovních vztahů a poté pokračoval v magisterském a doktorandském studiu ekonomie na Princetonské univerzitě.

Studoval u profesora Orleyho Ashenfeltera, významného ekonoma práce, a sira Arthura Lewise, nositele Nobelovy ceny za ekonomii za rok 1979. V doktorské disertační práci rozvinul Jan Švejnar negociační model profesora Johna Nashe. Po získání doktorátu přednášel Jan Švejnar ekonomii ve Spojených státech nejdříve na Cornellově univerzitě (1978–1987), následně na Pittsburské univerzitě (1987–1996), Michiganské univerzitě (1996–2012) a od roku 2012 na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. Od roku 1990 působí také v České republice v rámci Univerzity Karlovy (UK) a Akademie věd České republiky (AV ČR).


Současná akademická kariéra
Profesor Jan Švejnar souběžně působí v CERGE-EI v Praze, společném pracovišti Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky, a v New Yorku na Kolumbijské univerzitě, kde řídí Centrum pro globální hospodářskou politiku.

Během akademické kariéry napsal desítky článků a studií v oborech ekonomie práce, ekonomie rozvojových zemí, průmyslové ekonomie a strategie transformací. Mnoho času tráví na pracovních cestách po Evropě a různých zemích Asie, Latinské Ameriky a Afriky, kde se věnuje poradenské a pedagogické činnosti. Vyškolil několik generací ekonomů po celém světě. Je členem četných profesních asociací.


Budování institucí
Významným počinem profesora Jana Švejnara po pádu komunismu byla zásadní účast na založení Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium (Center for Economic Research and Graduate Education, CERGE) na Univerzitě Karlově v roce 1991. Na vzniku nové vědecké a pedagogické instituce v Praze se podíleli Josef Zieleniec, rektor UK Radim Palouš, Pittsburská univerzita a profesor Richard Quandt, poradce Mellonovy nadace.

V letech 1992–1999 pak Jan Švejnar docílil propojení CERGE s nově vytvořeným Národohospodářským ústavem Akademie věd České republiky, jehož byl v období 1992–1999 zakládajícím ředitelem. Nově vzniklá instituce CERGE-EI dnes představuje špičkové vědecké pracoviště, kde se vzdělávají stovky mladých českých i zahraničních ekonomů. Jan Švejnar je předsedou Výkonného a dozorčího výboru, který zajišťuje kvalitu výzkumu a výuky a věnuje se získávání finančních zdrojů.

V roce 2009 založil Jan Švejnar v Praze Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) a stal se jeho ředitelem.

Od počátku devadesátých let Jan Švejnar působil a stále působí v České republice v několika správních a dozorčích radách. V současnosti je předsedou dozorčí rady Českého aeroholdingu, v minulosti byl předsedou dozorčí rady ČSOB, Společnosti pro vědu a umění, GE Capital ČR a SPT Telecom.

Je poradcem několika mezinárodních institucí – Světové banky, OECD, EBRD.


Vztah k domovu
Od roku 1990 dělí Jan Švejnar většinu svého času mezi Českou republiku a Spojené státy.

Po zhroucení komunistického režimu v roce 1989 si Jan Švejnar stanovil jako svůj hlavní úkol využít svých znalostí a zkušeností k návratu Československa a později České republiky mezi vyspělé, vzdělané země Evropy. V prosinci 1989 publikoval svou studii Strategie ekonomické přeměny Československa, která zásadním způsobem ovlivnila diskusi o transformaci. Spolupracoval s vrcholnými politiky všech polistopadových vlád a v letech 1994–2003 byl ekonomickým poradcem prezidenta Václava Havla.

V roce 2008 byl jedním ze dvou kandidátů v nepřímé volbě prezidenta republiky, kdy ho nominovala skupina senátorů Strany zelených, KDU-ČSL, ČSSD a nezávislých senátorů.


Soukromí
Jan Švejnar je vdovec a má dvě děti.

Zesnulá manželka profesora Švejnara, Katherine Terrellová, byla uznávanou profesorkou ekonomie a působila na Michiganské univerzitě. Řada jejích vědeckých publikací se týká České republiky, kam přivezla desítky zahraničních studentů na stáže.

Syn Daniel Švejnar žije v New Yorku, kde působí jako investiční bankéř.

Dcera Laura Švejnarová žije také v New Yorku a pracuje jako manažerka.

Z období, kdy závodně lyžoval, zůstala Janu Švejnarovi záliba v lyžování a láska k horám. Hraje také tenis. V Praze i v New Yorku rád zajde na koncert klasické hudby, do jazzového klubu a do divadla. Má rád filmy Miloše Formana, ale i nové české filmy, romány Milana Kundery, písničky Jiřího Suchého, hraje na kytaru.

Mluví anglicky a francouzsky, domluví se i rusky a španělsky.

Má rád lidi, kteří mají smysl pro humor a nadhled a jsou ochotni bez předsudků a ješitnosti vyslechnout názory druhých.


 

Životopis

Životopis v datech

1952 Narozen v Praze
1970 Odchází za rodiči do Ženevy (Švýcarsko) a posléze sám do Ithaky, NY, USA
1974 Bakalářský titul (B.S.) v oboru průmyslových a pracovních vztahů, Cornell University, stát New York
1976 Magisterský titul (M.A.) v oboru ekonomie, Princeton University, stát New Jersey
1979 Doktorský titul (Ph.D.) v oboru ekonomie, Princeton University
1978–1983 Odborný asistent (Assistant Professor), ekonomie, průmyslové a pracovní vztahy, Cornell University
1983–1984 Stáž ve Středisku pro operační výzkum a ekonometrii (Center for Operations Research and Econometrics, CORE) na Katolické univerzitě v Lovani, Belgie
1983–1984 Poradce OECD, Paříž
1984–dosud Konzultant Světové banky, Washington, D.C.
1983–1987 Docent (Associate Professor), ekonomie, průmyslové a pracovní vztahy, Cornell University
1987–1996 Profesor ekonomie, University of Pittsburgh
1991–dosud Spoluzakladatel a předseda Výkonného a dozorčího výboru CERGE (později CERGE-EI), Univerzita Karlova a Akademie věd ČR, Praha
1992–dosud Zakládající ředitel Národohospodářského ústavu (EI) Akademie věd ČR (1992–99), vědecký pracovník od roku 1999, Praha
1994–2002 Ekonomický poradce prezidenta Václava Havla
1995–2001 Spoluředitel Programu transformací (Transition Programme) ve Středisku pro výzkum ekonomického řízení (Center for Economic Policy Research, CEPR), Londýn
1996–2012 Profesor ekonomie a byznysu, University of Michigan
1996–2004 Ředitel Institutu Williama Davidsona na University of Michigan Business School
1999–2003 Člen dozorčí rady GE Capital, Česká republika
2001–2004 Člen správní rady neziskové organizace Američtí přátelé České republiky (American Friends of the Czech Republic)
2002 Stáž ve Středoamerickém institutu podnikové administrace (Instituto Centroamericano de Administracion de Empresas, INCAE), Kostarika
2002–2005 Člen Správní rady Střediska pro nové a vznikající trhy (Centre for New and Emerging Markets, CNEM) na London Business School, Londýn
2003–2014 Předseda dozorčí rady ČSOB (pozastaveno listopad 2007 – únor 2008)
2004 Zvolen čestným členem Evropské ekonomické asociace (Fellow of the European Economic Association)
2008 Kandidát na prezidenta ČR
2009–dosud Zakladatel a ředitel think-tanku Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) při CERGE-EI, Česká republika
2010–2013 Člen Národní ekonomické rady vlády (NERV)
2011–2013 Předseda Ekonomické rady asociace krajů (ERAK)
2012–dosud Profesor globální politické ekonomie, Kolumbijská univerzita, New York
2012 Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě
2012–dosud Ředitel Centra pro globální hospodářskou politiku na Kolumbijské univerzitě v New Yorku
2014 Zvolen do Council on Foreign Relations, USA
2015 Laureát ceny IZA v oboru ekonomie práce