Duel lídrů nejsilnějších stran

Datum: 27.5.2010 Václav Moravec (ČT 1 Otázky Václava Moravce – speciál)

Václav MORAVEC, moderátor
——————–                                                                                                                                                                                                                                                                                                Teď Jan Švejnar. Vy jste si, pane profesore, zvolil na každého tři otázky, až tři otázky.

Jan ŠVEJNAR, ekonom, University of Michigan, CERGE-EI
——————–                                                                                                                                                                                                                                                                                            Ano a já budu mít stejné otázky pro oba dva kandidáty a jenom bych rád opravdu vás pochválil, jak jste se nyní uklidnili a fungujete velice racionálně. Ze začátku jsme mi připomínali De Gaulle a Churchilla, když De Gaulle říkal: „Když mám pravdu, tak jsem rozčilen, Churchille je rozčilen, když se mýlí a jsme na sebe rozčileni po většinu času.“ Takže jsem rád, že jsme teďka se jako trošku uklidnili. Já bych vám dal takový /nesrozumitelné/ širší pohled trošku na věc. Vezměme si další důležitou otázku po veřejných financích a sice vysokou nezaměstnanost. Jak víte, jsou zde různé přístupy, které reprezentujete k řešení tohoto problémů a vysvětlete, prosím, proč je váš přístup efektivní a proč je lepší než přístup druhé strany?

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
Petr Nečas začne.

Petr NEČAS, volební lídr, místopředseda strany /ODS/
——————–
Já začnu tím, že zopakuji tezi, kterou jsem řekl. Žádná vláda, žádný stát nevytvoří nová místa. Vytvoří je pouze soukromý podnikatelský sektor. To znamená, že mu nesmíme házet klacky pod nohy v podobě zvyšování daní a zvyšování odvodů. To zadusí nových pracovních míst. Nemůžeme zavádět další a další regulace, musíme zjednodušit celý ten regulatorní systém, musíme zvýšit vymahatelnost právě, samozřejmě odstranit korupci v přístupu například k  veřejným zakázkám. Je to přístup, který říká, firmy, zaměstnavatelé, vytvářejte pracovní příležitosti. My vám v tom nebudeme bránit, nebudeme vám to komplikovat. Naopak, dáme vám vhodné nástroje, aby vás to motivovalo k  vytváření pracovních poměrů na dobu neurčitou. Například slevy na sociálním pojištění, povzbuzování lidí, aby se sami dali například na cestu řemeslných živností, pokoušeli se najít někde díru na trhu, kde by se uplatnili. To je ten správný přístup. Ne, že všechno bude řídit stát. Tyto socialistické recepty prostě selhaly. To co potřebujeme, je aktivní podnikatelský sektor, motivovaný podnikatelský sektor, podnikatelský sektor, kterému neháže stát klacky pod nohy.

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
Odpověď Jiřího Paroubka na otázku profesora Jana Švejnara.

Jiří PAROUBEK, volební lídr, předseda strany /ČSSD/
——————–
Tak, já bych chtěl říci, že to řešení dopadu řešení světové krize, podporou růstu a tou vyšší rolí státu, nebo klíčovou rolí státu není vynálezem českých sociálních demokratů. To přeci i takoví lidé, kteří jsou konzervativního založení, jako je prezident Sarkozy, nebo kancléřka Merkelová, prostě touhle cestou jdou. Takže je potřeba, aby stát byl v tom čase krize přítelem lidí. A myslím si, že my tyto věci dokážeme zvládnout. My jsme už jednou tuto zemi vyvedli z krize, kdy pro ní nebyly žádné důvody, to nebyla žádná vnější krize v roce 97/98. Teď se země dostala do další krize kombinací faktorů, jednak těch vnějších, ale také vnitřních. Myslím, že ta daňová reforma, kterou vláda ODS udělala, prostě udusila do značné míry ten hospodářský růst. A já bych chtěl říci, že ta prorůstová politika je velmi důležitá. Protože řada odborníků se shoduje, možná pánové by k tomu se mohli vyjádřit, že k tomu, že aby se začala výrazněji snižovat nezaměstnanost, potřebujeme hospodářský růst kolem 3 %. A jestliže potřebujeme hospodářský růst kolem 3 %, tak samozřejmě kromě těch vnějších faktorů, které tady budou, protože česká ekonomika je zapojena do té mezinárodní dělby práce, tak potřebujeme nastartovat i ty vnitřní, to znamená evropské peníze, ty ohromné prostředky, které máme k  dispozici, těch zhruba 140 miliard ročně, což může urychlit hospodářský růst a samozřejmě také třeba veřejné investice. Nemám na mysli jenom modernizaci nebo rozšíření Temelína, modernizaci Dukovan, ale také třeba vybudování nebo rychlé budování dálniční sítě, dalších liniových staveb i veřejných staveb, využívat úvěrů Evropské investiční banky, PPP projektů a samozřejmě přijít i s novou koncepcí investičních podmínek, pobídek tak, abychom přilákali zahraniční investory v té míře, jak to bylo obvyklé v těch letech, řekněme, 2005 až 2008.

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
Jane Švejnare.

Jan ŠVEJNAR, ekonom, University of Michigan, CERGE-EI
——————–
Moje druhá otázka. Samozřejmě vaše programy jsou připraveny na základě nejpravděpodobnějších očekávání. Představme si nyní situaci, že během jednoho roku se dostane česká ekonomika do silné konjunktury, do rychlého tempa růstu, nebo naopak upadne do recese. Jak by tyto scénáře ovlivnily realizaci právě vašeho programu?

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
Petr Nečas?

Petr NEČAS, volební lídr, místopředseda strany /ODS/
——————–
Tak, já začnu tím, že my se chceme zaměřit v tuto chvíli na zdravý ekonomický růst. To znamená samozřejmě konjunktura, prudká konjunktura by měla vést k tomu, že o to rychleji budeme snižovat deficity veřejných financí, že ty peníze, které se vytvoří navíc konjunkturou neprojíme. Že je opravdu použijeme na snížení deficitu o to rychleji půjde deficit pod 3 % hrubého domácího produktu. O to rychleji zamíříme k vyrovnaným státním financím. V případě příchodu nějaké deprese to samozřejmě znamená zefektivnit státní výdaje, znovu se podívat na to, kde je možné ušetřit. Smířit se, ano, smířit se s deficitním hospodařením, protože není žádná ostuda mít deficit v  době ekonomického poklesu. Je ostuda a ekonomický zločin, mít deficit době ekonomického růstu. Mimochodem mluvit o tom, že nějaká vláda zachránila, vyvedla tuto zemi v 90.letech z krize je poměrně úsměvné, protože byla-li to pravda, a já teď o tom nechci polemizovat, já si osobně myslím, že ne, tak to byla vláda Miloše Zemana, z nichž většina ministrů i Miloš Zemana je dneska Strana práva občanů nikoliv sociální demokracie. Takže mě docela pobavilo, jak se k tomuto úspěchu přihlásil pan Paroubek a jeho teze, že naše vláda snížením daní udusila ekonomický růst, no, tak to je, to je zápis hodný do učebnic kuriozit v oblasti ekonomie, protože to bylo poprvé na světě, kdy nějaká vláda udusila ekonomický růst snížením daní. Vždycky je to naopak, pane Paroubku, vždycky.

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
Jiří Paroubek, odpověď na otázku Jana Švejnara.

Jiří PAROUBEK, volební lídr, předseda strany /ČSSD/
——————–
Já jsem netvrdil nic o snižování daní, ale to je vaše interpretace. Víte, tito mí kolegové, kteří tady sedí, tak byli právě v těch letech 98 až 2002 nositeli sociálně demokratické politiky. Takže nepřehánějte to. Držte se fakt a já myslím, že mám pro vás jisté pochopení, ale prosím vás, abyste mluvil pravdu. Pokud jde o konjunkturu. Určitě by to bylo, pane profesore, příjemné. My počítáme s tím v našich plánech, že bychom došli k  vyrovnanému hospodářství, k vyrovnanému hospodaření státu v roce 2018, poté by mohlo dojít k přebytkovému hospodaření. To znamená, že by se urychlila tato situace, to je jedna věc. Ale ten růst samozřejmě by se neměl dostat do situace přehřátí hospodářského růstu. To znamená, musíme dát také pozor na inflaci, aby nebyla vyšší než nějaká, řekněme, přijatelná, protože to pochopitelně by působilo nepříznivě na životní úroveň obyvatelstva. A pokud jde o tu recesi. Výdaje, no tak samozřejmě, pokud bychom se dostali do recese, tak by to bylo nepříjemná záležitost. Já věřím, že to tak nebude, ale přesto se to může stát, tak platí opět ten náš program redukce výdajů státního rozpočtu. Pak bychom museli opravdu sáhnout k těm věcem, které je nezbytné udělat. Výhoda sociální demokracie, a to nejen české, ale obecně je v tom, že zcela nepochybně by i při takovýchto redukcích vždycky respektovala zájem obyčejných lidí. To znamená tak, aby nebyli tito lidé poškozeni, tak, aby z toho, co je nezbytné udělat, vyšli v nějaké poloze, která pro ně nebude polohou fatální. Takže audity, audity, personální na ministerstvech, audity, řekněme, procesní, prověřit všechny smlouvy, zejména z těch posledních let, které tak trošku připomínají někdy, někdy, někdy tedy korupci, korupční prostředí. Takže tam je, tam jsou veliké zdroje k tomu, a o zejména také oblast veřejných zakázek, abychom šetřili. Miliardy, desítky miliard korun.

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
Děkuji řediteli Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd a členovi někdejší Národní ekonomické rady vlády profesoru Michalu Mejstříkovi. A ekonomovi profesoru Michiganské univerzity ze Spojených států, někdejšímu prezidentskému kandidátovi Janu Švejnarovi.