Jen export Česku nepomůže

Datum: 23.1.2014 Ekonom
O silných stránkách a slabinách ekonomiky v pořadu Alter eko diskutovali prezident Microsoftu pro Evropu Jan Mühlfeit a ekonom Jan Švejnar.

Jak se bude vyvíjet globální ekonomika v horizontu jednoho roku, dvou let?

Očekávám, že dojde k určitému vzchopení. Bohužel ne tak silnému, jak by bylo žádoucí. Myslím si, že bude hodně záviset na tom, jak se budou profilovat ekonomicky hodně důležité země jako Spojené státy a rozvojové země typu Číny a Indie. Pro nás pak bude opravdu zásadní, jak si povede Evropa, potažmo Německo, no a potom naše nová vláda.

Lidé se s vysokým očekáváním dívají na Spojené státy. Na druhou stranu, v minulém roce se tam stalo několik věcí, například způsob, jakým se řešily – nebo spíše neřešily – finanční problémy. Podaří se politikům vyřešit všechny neshody?

Já si myslím, že ano. Poukazuješ správně na velký problém, který Spojené státy v posledních několika letech mají. Historicky poprvé je tam neschopnost nalézt politický konsenzus. I když je na tom země ekonomicky, strukturálně poměrně dobře, nebylo možné najít politická řešení, která by toho umožnila využít. Ekonomika je přitom připravena nastartovat rychle. V určitém smyslu, paradoxně, když mluvíme o rychle se rozvíjejících zemích, by se Amerika dala vnímat a popsat jako velice dynamický trh.

Jak vidíš evropskou ekonomiku? Toto je klíčový rok, jsou volby do Evropského parlamentu a zdá se, že euroskeptici nabírají hodně hlasů, dokonce formují panevropské strany. 

Je to paradoxní situace. Když si vezmeme ekonomický fundament, tak je Evropa pořád největší zóna volného obchodu, má velmi dynamické podniky a vzdělané obyvatelstvo. Potenciál zde je a není úplně využit. Chybí vedení, které by určilo směr, dalo lidem pozitivní náboj. Mám jako ty mírné obavy, že kdyby se situace ekonomiky nezlepšovala, tak extrémní myšlenky, politické strany budou mít navrch.

Německo je hodně kritizováno za to, že má sice silný export, ale doma utrácí málo. Mně to připomíná, jako by někdo říkal hráčům Bayernu Mnichov „musíte běžet pomaleji“.

Člověk si musí uvědomit, jak to vypadalo, když se zavádělo euro. Jihoevropským státům se nepovedlo zajistit pružnost na pracovním trhu a jinde, Němci naopak udělali velké reformy. Německá ekonomika se tak stala velice konkurenceschopná. Nicméně, je pravda, že je domácí poptávka v Německu poměrně nízká. Viděl jsem nedávno studii, podle které je nedostatek poptávky dán do značné míry tím, že podniky neinvestují tolik, kolik investovaly dříve.

Jak bys zdůvodnil, že německá ekonomika roste, my jsme na ni napojeni, a přesto se propadáváme. Byl tu šest čtvrtletí propad, pak jsme jedno čtvrtletí mírně rostli a to minulé už jsme zase padali. A i když se daří, tak se propadáme v konkurenceschopnosti.

V posledních pár letech, jak jsi naznačil, všichni naši sousedé rostou, my jsme jediná země, která klesá, co se týče hrubého domácího produktu a jiných ukazatelů. Takže to není nějaký vnější šok, který zasáhl celý region. Je to něco, co jde na vrub naší hospodářské a sociální politiky. Podnikatelé dostatečně neinvestují, rodiny a jednotlivci jsou zastrašeni a neutrácejí a vládní poptávka byla snížena. Export jde nahoru, ale ten to všechno nedokáže kompenzovat.

http://ekonom.ihned.cz/c1-61592800-alter-eko-jen-export-cesku-nepomuze-veri-jan-svejnar