Nepotřebujeme destruktivního provokatéra a směšného všeználka

Datum: 25.2.2012 Jiří Ovčáček (Právo)

* * Pane profesore, zvažujete kandidaturu na Hrad. Poprvé od vzniku Československa bude zvolen prezident republiky přímo. Vy máte za sebou zkušenost i z volby parlamentní. V čem spatřujete výhody, ale i nevýhody volby přímé?

Vždy jsem byl pro přímou volbu. Představuje posílení přímé demokracie a občané si ji po skandálech v dřívějších nepřímých volbách celkem jednoznačně přejí. Teorie, že by přímá volba nějakým způsobem ohrožovala parlamentní demokracii, se mi nezdají logicky silné. Navíc praktické zkušenosti z mnoha parlamentních demokracií, kde je prezident volen přímo, jen potvrzují, že přímá volba nijak neohrožuje parlamentní systém.

* * Kdy oficiálně vyhlásíte svoji kandidaturu na post prezidenta?

Velmi si vážím podpory, kterou mi občané České republiky vyjádřili při minulé kandidatuře a vyjadřují i nyní v osobních setkáních, průzkumech veřejného mínění a v korespondenci. Tato podpora hraje důležitou roli při mém rozhodování o případné kandidatuře. Zároveň považuji za správné a odpovědné oznámit svou případnou kandidaturu potom, co budou známa pravidla a podmínky samotné volby v prováděcím zákoně, který je v tuto chvíli připravován. Též bych usiloval o oficiální podporu nejméně 50 tisíc občanů České republiky.

* * Myslíte si, že v pořadí již druhá kandidatura na Hrad je spíše výhodou, nebo může být i přitěžujícím faktorem?

Myslím, že v mém případě by to bylo výhodou. Při minulé volbě jsem objasnil svá stanoviska, média prošetřila mé zázemí a většina občanů mi vyjádřila podporu. Navíc je občanům jasné, že jsem o roli prezidenta v České republice a o tom, co bych prezidentskému úřadu mohl přinést, nezačal přemýšlet dnes. Zůstal jsem nadstranický a mám konzistentní názory, které se shodují s těmi, které jsem vyjadřoval během předchozí prezidentské kandidatury.

* * Získal jste podporu nejužšího vedení ČSSD, politického grémia. Jste připraven být po tomto kroku v užším kontaktu s vedením soc. dem.? Zúčastníte se některého z dalších zasedání politického grémia?

Pro mé rozhodování je důležité získat podporu demokratických politických stran, stejně jako jsem ji cítil už při volbě prezidenta v roce 2008 a jako jsem ji částečně získal na základě nedávného rozhodnutí politického grémia ČSSD. Samozřejmě budu v kontaktu s vedením sociální demokracie a dalších politických stran.

* * Stojíte v čele Ekonomické rady Asociace krajů (ERAK) ČR, kdy regiony ovládá ČSSD. Zároveň působíte ve vládním NERV. Nemůže vám to uškodit u levicově orientovaných voličů? Nebo to považujete naopak za výhodu?

Mé působení v NERV a ERAK vyjadřuje mé přesvědčení, že hlavní zodpovědností každého občana je sloužit svými znalostmi a zkušenostmi České republice, ať už je to na úrovni celostátní, anebo regionální. Nevidím tudíž své působení v NERV a ERAK jako propojení jen s určitými politickými stranami. Naše hospodářská situace je vážná a nemůžeme si dovolit být v otázce hospodářské politiky polarizováni – a tím i paralyzováni.

* * V nedávném prohlášení jste uvedl, že chcete vést otevřený intenzivní dialog i s občanskou společností. Znamená to, že kromě politických stran se budete snažit získat i podporu neziskových, nevládních organizací?

Při minulé kandidatuře jsem vedl dialog s mnoha neziskovými, nevládními organizacemi, včetně odborů a zástupců podnikatelů. Neziskové, nevládní organizace hrají významnou roli ve všech fungujících demokraciích a spolupracoval bych s nimi jako kandidát i jako prezident.

* * Pokud byste v přímé volbě uspěl, v čem by se výkon mandátu prezidenta zásadnějším způsobem odlišoval od éry Václava Klause?

Nyní potřebujeme prezidenta, který nehraje každodenní politické a mocenské hry, ale vnáší do politiky státnický rozměr, smysl pro dlouhodobé strategie. Potřebujeme prezidenta, který navenek buduje pověst České republiky jako seriózní a sebevědomé země, ne tu destruktivního provokatéra, tu směšného všeználka.

* * Jak byste nakládal s pravomocemi prezidenta, například s milostmi? Ačkoli to Ústava ČR neuvádí, radil byste se třeba s ministerstvem spravedlnosti? A jak byste postupoval při jmenování členů Bankovní rady ČNB? Požádal byste o stanovisko senátorů nebo odborníků na bankovní sektor?

Ano, radil bych se. To je správný a zodpovědný přístup.

* * Senát kvůli přímé volbě přijde o velmi významnou pravomoc, kterou bezesporu rozhodování o prezidentovi je. Pokud byste seděl na Hradě, jak byste k Senátu přistupoval? Byl byste s ním ve větším kontaktu, než je zvykem nyní?

Rozhodně bych byl ve větším kontaktu. Senát je důležitou demokratickou institucí a je v něm hodně rozumných a zkušených lidí. Je to v mnohém elita naší společnosti.

* * Jak by podle vás měl přímo volený prezident přistupovat k vládě? Měl by být konkurentem, rádcem nebo třeba tím, kdo se snaží zprostředkovat nalezení shody v klíčových věcech mezi kabinetem a opozicí?

Prezident by neměl být konkurentem vlády. Naopak, měl by vládu doplňovat jako dobře sehraný tým. Měl by nastolovat témata, měl by otvírat, moderovat a kultivovat veřejnou debatu, měl by pomáhat politickým silám vést dialog a dobírat se konsenzuálních řešení v oblastech, kde to vyžaduje dlouhodobý národní zájem a kde je třeba mít dlouhodobou strategii.

* * Které oblasti vidíte v tomto smyslu jako nejdůležitější?

Důležitými tématy jsou například naše postaveni v Evropské unii – jaká EU je v našich zájmech a co pro to chceme udělat. Naše konkurenceschopnost – na čem postavíme hospodářský rozvoj naší země na dalších 20–50 let. Naše školství a kvalita vzdělání – klíčem ke konkurenceschopnosti je kvalita vzdělání a naše vzdělávací soustava není zdaleka optimální, od základní školy až po univerzity. Naše ekologická a energetická politika – kolik jaderné energie a do jaké míry obnovitelné zdroje a jak velká závislost na Rusku. Naše zahraniční politika – co jsou pro nás nejdůležitější témata, jak je chceme prosazovat a čeho chceme dosáhnout. Naše kultura – jsme země s velkým kulturním dědictvím, což je jak duchovní hodnota, tak nemalý zdroj pro naše hospodářství. Myslím, že neděláme dost, abychom toto dědictví udržovali živé a náležitě jej valorizovali. Naše společenská soudržnost – více než dvacet let po pádu komunismu mají mnozí pocit nespravedlnosti a nejsou hrdi na svou zemi. Naše demografická situace – stárneme, vymíráme a nemáme dlouhodobou, konzistentní koncepci, jak tento základní problém řešit. A v neposlední řadě náš postoj k mladým lidem a ženám – ještě stále jim nedáváme dostatečný prostor pro seberealizaci, a přitom jasně představují obrovský potenciál pro naši společnost i hospodářství.

* * Kritici přímé volby varují, že prezident vybraný občany by mohl zneužívat tohoto faktu k posilování neformální moci Hradu. Myslíte, že jste vůči této lákavé možnosti imunní?

Ano, jsem dostatečně silný a sebevědomý, abych se toho vyvaroval. Vzpomeňte si, před čtyřmi lety jsem ve svém projevu při volbě prezidenta prohlásil, že bych byl prezidentem sjednocujícím, nikoli polarizujícím. Nabídl jsem společný projekt: vrátit politice úctu v očích občanů, vrátit lidem víru ve smysl politiky. V případě kandidatury a zvolení by stejné ideje a principy sloužily jako základ výkonu mé funkce.

***

Usiloval bych o oficiální podporu nejméně 50 tisíc občanů