Pokračujme v ratifikaci Lisabonské smlouvy

Datum: 23.06.2008, Jan Švejnar (blog.aktualne.cz)
Krátce k Lisabonské smlouvě.

Domnívám se, že Evropa a s ní i Česká republika se nachází na významném rozcestí. Potřeba evropské smlouvy je evidentní. Ratifikace v jednotlivých zemích referendem je však složitá, zvláště v období zvýšené inflace a pomalého ekonomického růstu, neboť existuje nebezpečí protestního hlasování. Irské referendum je toho příkladem.

Jak by tedy Evropa měla nyní postupovat? Jsem přesvědčen, že evropské země, které tak dosud neučinily, by měly v ratifikaci pokračovat. V Irsku by otázka Lisabonské smlouvy měla být znovu promyšlena, prodiskutována a referendum případně zopakováno tak, jak tomu bylo v případě ratifikace Maastrichtské dohody v roce 1993 v Dánsku a dohody z Nice z roku 2002 v Irsku.

Česká republika by rozhodně neměla být zemí, která ohrozí přijetí smlouvy tím, že by v této situaci odmítla její ratifikaci.

Jestliže tento bona fide přístup nakonec nevyústí v ratifikaci smlouvy, bude potřeba následně připravit kratší a jednodušší dokument, který bude zrcadlit především hlavní principy a vize Evropy.