Prohlášení Jana Švejnara

Datum: 01.02.2008
V současné napjaté předvolební atmosféře jsem se dozvěděl, že existuje snaha použít k diskreditaci mé osoby materiály týkající se minulosti mé rodiny. Přestože jsem Československo opustil jako nezletilý a přestože děti nenesou žádnou zodpovědnost za činnost rodičů nebo příbuzných, požádal jsem o zpřístupnění archivovaných svazků k mé osobě a k osobám mých rodičů, které se nacházejí ve správě Archivu bezpečnostních složek.

Žádné archivní svazky týkající se mé osoby neexistují. Z  materiálů Archivu bezpečnostních složek jsem se dnes dozvěděl, že složka mého otce obsahuje podepsaný závazek z roku 1961 ke „spolupráci s pracovníky ministerstva vnitra, která bude přispívat k dalšímu rozvoji československé vědy a techniky“. V té době byl zaměstnancem Ekonomického ústavu Československé akademie věd. Složka ukazuje, že cílem bylo jeho využití ve funkci člena sekretariátu pro konferenci o aplikaci vědy a techniky, pořádanou OSN v roce 1962, kam měl být vyslán československou stranou. V materiálech MV se konstatuje, že „ vzhledem k tomu, že k jeho vyslání do zahraničí v té době nedošlo, byl s ním styk v r. 1962 přerušen“.

Za jedinou správnou cestu k vyrovnání se s touto minulostí považuji maximální transparentnost. Proto jsem se rozhodl zveřejnit kompletní spis, který jsem obdržel od Archivu bezpečnostních složek MV, na svých webových stránkách.