Rozhovor Jany Šmídové s prof. Janem Švejnarem o korupci v České republice.

Datum: 2.6.2010 Jana Šmídová (ČRo 6 )
Korupce v České republice.

Petr HOLUB, moderátor
——————–
S korupcí chce bojovat každý, jen se s tím dosud nedalo vážně začít, protože byla příliš slabá vláda. Zhruba v takovém stavu je řešení problému, který sráží úroveň společenského života i ekonomiky. Tak zní také první a nejdůležitější úkol pro novou vládu, kterou sestaví právě zvolená sněmovna. O možnostech protikorupčního boje uslyšíte v magazínu Zaostřeno na finance, který vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu6 a Aktuálně.cz. Pořadem provází Petr Holub. Protikorupční index České republiky se zhoršuje a proto je s tím třeba něco dělat. V rozhovoru s kolegyní Janou Šmídovou na to upozornil i proslulý ekonom JanŠvejnar.

Jan ŠVEJNAR, profesor Michiganské univerzity, CERGE-EI/ IDEA, Praha
——————–
Korupce je, a vidíme to všude ve světě, tam, kde se rozrostla, je to jako rakovina. Jakmile se rozroste, tak ničí ekonomiku, ohrožuje demokracii, funkčnost celého státního systému. Čili tam se musí opravdu nastoupit tvrdě proti korupci, postih, postih, je potřeba mít postih. Je výborné, že se všichni politici nyní zaměřují právě na tuto problematiku, a já myslím, že volič musí nyní požadovat specifické reálné kroky. Právě z toho důvodu, jak jste nastínila, že po volbách samozřejmě potom už je otázka, zda realizovat tu, či onu myšlenku. Ale pakliže budou přesné vymezené kroky, které politické strany slíbí, tak bude pro ně mnohem těžší, aby se jich po volbách vzdaly.

Jana ŠMÍDOVÁ, redaktorka
——————–
A v jaké fázi je rakovina korupce v České republice? Je to opravdu tak závažný fenomén? Nakonec i americká obchodní komora už začala proti korupci v České republice bojovat. To mi přijde až docela zvláštní.

Jan ŠVEJNAR, profesor Michiganské univerzity, CERGE-EI/ IDEA, Praha
——————–
Ano, ano, máte pravdu. A je to příznačné. Já myslím, že to je velmi příznačné, že jakmile i zahraniční účastníci na naší ekonomické scéně na to začnou nejenom poukazovat, ale vlastně se snaží pomoci tím, že vypracovávají plány, jak by se ta korupce dala omezit, popřípadě eliminovat, tak to znamená, že jsme ve velmi špatné situaci. Vidíme to na příkladech, kdy se nám lidi svěřují, jak korupce postupuje. Někteří zahraniční investoři dokonce říkají, že v určitých okresech, nebo v určitých částech Prahy nebudou podnikat. Čili jakmile to dosahuje těchto rozměrů, tak vidíme, že ten problém přerůstá a že ta rakovina opravdu se stává zhoubnou.

Jana ŠMÍDOVÁ, redaktorka
——————–
A čím to je, že jsme se dvacet let po listopadových událostech dostali do tak neblahého stavu, kde vidíte ty kořeny? Nikdo se tomu nevěnoval?

Jan ŠVEJNAR, profesor Michiganské univerzity, CERGE-EI/ IDEA, Praha
——————–
Já vidím ten problém v tom, že jsme opravdu nedali dostatečný důraz na vytvoření silného právního státu, rámce …

Jana ŠMÍDOVÁ, redaktorka
——————–
To vlastně byly už ty první okamžiky zrodu nového režimu.

Jan ŠVEJNAR, profesor Michiganské univerzity, CERGE-EI/ IDEA, Praha
——————–
Ano, nového režimu, tam já jsem, možná, že si vzpomínáte, já jsem argumentoval právě v té první studii, jsem argumentoval velice silně a vůbec na veřejnosti, abychom jako první prioritní věc vytvořili silný právní rámec. Evropská unie, která se právě vytvořila tehdy, nám nabízela pomoc, právnickou pomoc. My jsme ji tehdy jako stát nepřijali, nevím proč. A tudíž jsme vlastně dělali obrovskou, velkou privatizaci v situaci, kdy jsme měli neperfektní právní systém.

Jana ŠMÍDOVÁ, redaktorka
——————–
A tam to začalo.

Jan ŠVEJNAR, profesor Michiganské univerzity, CERGE-EI/ IDEA, Praha
——————–
A tam to začalo. Tam se vytvořilo to tunelování, to znamená, eufemistické slovo pro krádež. A to slovo se dostalo do světového lexikonu, američtí právníci, jako robot, my máme dvě, to je další slovo. Ale fakt je, že myslím, že tam to začalo. A že to bohužel pokračuje dál a dostalo se to, začalo se to prolínat s  politikou, a to je potom to nejhorší.

Petr HOLUB, moderátor
——————–
Vyzývá Jan Švejnar. Jak jsme slyšeli, je nezbytné podniknout konkrétní kroky, které by korupci zabránily.