Ústavní soud by měl jednat třeba i v noci

Datum: 07.09.2009 Jakub Svoboda (Právo)
Rozhovor o pozastavení podzimních voleb, o změnách ústavy, státním rozpočtu a eurokomisařství.

* Co říkáte na to, že Ústavní soud (ÚS) kvůli stížnosti poslance Miloše Melčáka pozastavil říjnový termín předčasných parlamentních voleb?

Ústavní soud má právo zasahovat do zásadních věcí ústavního rázu. Měl by se však v tak důležitém případě zabývat vyřešením této stížnosti rychleji než až 10. září. Například během nočního či víkendového zasedání.

* Jak hodnotíte reakce politiků? Je konání předčasných voleb skutečně takovým veřejným zájmem, jak tvrdí většina nejvyšších ústavních činitelů?

Konání předčasných voleb po pádu Topolánkovy vlády je prioritním veřejným zájmem. Musí však samozřejmě být slučitelné s duchem a literou ústavy.

* ODS ve spojitosti s potřebou změny ústavního zákona, o němž diskusi urychlilo právě rozhodnutí ÚS, znovu oprášila myšlenku většinového volebního systému…

Bylo by dobré se nad tím zamyslet, ale jedná se o tak zásadní věc, ze by se neměla řešit narychlo v kontextu předčasných voleb.

* Pokud se předčasné volby odsunou až na listopad, není vyloučeno, že stát bude muset možná i několik měsíců hospodařit pomocí tzv. rozpočtového provizoria. Byl by to vážný problém pro ČR v době, kdy je potřeba zmírňovat dopady hospodářské krize?

Byl by to problém, ale ne úplně zásadní, jestliže by nynější úřednická vláda Jana Fischera začala uskutečňovat nezbytná hospodářská opatření.

* Máte nějaké výhrady k už zveřejněným návrhům ministra financí Eduarda Janoty na snížení schodku státního rozpočtu roku 2010, jako je zvýšení daně z přidané hodnoty, spotřební daně na pohonné hmoty či daně z nemovitosti?

Jsou to celkem rozumná krátkodobá opatření, a zvláště zvýšení daně z nemovitosti a spotřební daně by bylo prospěšné. Ve střednědobém horizontu však bude potřeba přistoupit také k zásadním reformám penzijního a zdravotního systému, i vědy a školství. Rád bych též zdůraznil, že vláda by se měla snažit zamezit krátkodobému nárůstu schodku státního rozpočtu silně nad pět procent HDP, ale nemusí se snažit jej okamžitě stlačit ještě níže, například až ke třem procentům. Většina Evropy bude mít letos schodek okolo 5 %, a USA dokonce 10 %, a to je krátkodobě v pořádku v rámci stimulačních opatření. Naší snahou je „konvergovat“ ke zbytku Evropy a krátkodobý schodek obdobný zbytku EU je konvergenční.

* V minulém týdnu se v médiích objevilo, že jste odmítl kandidaturu na post eurokomisaře. Je tomu skutečně tak?

Myslím, že se jednalo o nějaké nedorozumění. Žádnou nabídku kandidatury na eurokomisaře jsem neodmítl.