Vláda přispěla k nynějšímu růstu, nutné změny pro zvýšení životní úrovně ale neudělala

Odpovědi Jana Švejnara na otázky čtenářů na serveru E15.cz.

Jaký je Váš názor jako ekonoma na EET? Je to dobrý projekt, nebo se jedná spíše o další zvýšení administrativní zátěže těch nejmenších s nejasným výsledkem, nejasným cílem, navíc s velkými náklady? Nebylo by lepší a jednodušší stanovit raději minimální daň pro OSVČ? Děkuji. Smutný

Děkuji za otázku. Jedná se v principu o dobrý projekt, protože je důležité, aby všichni platili daně. Nicméně je potřeba dát pozor, aby zavedení EET nezničilo malé podnikatele, kteří nejsou elektronicky napojeni. Pro malé firmy by minimální daň byla jedním z možných řešení.

Tato vláda v době růstu ekonomiky doslova rozhazuje peníze. Průměrná mzda vzrostla již z cca 24 tisíc na nějakých 27 tisíc korun (přidává se státním zaměstnancům). Minimální mzda se zvyšuje. Je to vůbec možné do budoucna ukočírovat? Mám obavu, že opět přijde recese a bude problém. Nebude na důchody a zdravotnictví atd. Mám za to, že by se mělo šetřit.

Děkuji za otázku. Máte obavy pečlivého hospodáře. Vláda by měla v období konjunktury uskutečnit investice, které potřebujeme a které budou mít vysokou společenskou návratnost (například do infrastruktury). Je též dobré, když průměrná mzda roste v soukromých podnicích, kde to zrcadlí růst produktivity a děje se to v situaci, kdy máme nízkou nezaměstnanost. Minimální mzda je u nás hluboce pod průměrnou mzdou, a její růst zatím tudíž nezpůsobuje problém. Velké plošné zvyšování mezd ve státním sektoru může byt z fiskálního hlediska nebezpečné. V tomto sektoru je lepší zvedat mzdy meritorně.

U krize v Řecku mnohá média, například Bloomberg, uváděla jako za hlavní důvod krize to, že eurozóna má sice společnou monetární politiku, ale už ne fiskální politiku. Sdílíte tento názor? Znamená to, že eurozóna má budoucnost pouze ve větší federalizaci (tzn. výše daní a výše výdajů bude jednotlivým státům určována shora)?

Děkuji za otázku. Toto je důležitá, avšak také komplikovaná tématika. Stručně: Problém eurozóny opravdu vězí do velké míry v tom, že zavedla společnou měnu bez doprovodných opatření, jako je společný přístup k některým (ne všem) fiskálním otázkám a společnému bankovnímu dozoru. To neznamená, že věci musí být určovány jednotlivým zemím shora. Znamená to, že se členské země dohodnou, jak budou postupovat (například v daňové soustavě). Tento dohodnutý postup nemusí být všude stejný, ale musí být dostatečně koordinovaný, aby se dal využít v případě krizí.

Proč jenom vystupujete s prázdnými frázemi a nepodílíte se zlepšování stavu této země? Za vámi není vidět jediný hmatatelný podíl na zlepšování jakékoli oblasti ekonomiky, politiky atd. Jezdit do ČR z USA je sice zajímavé, ale připomíná mi to zájezd do zoo.

Děkuji za otázku. Nevím, jestli jste měl možnost seznámit se s tím, co jsem v republice od roku 1989 udělal. Podívejte se například na webové stránky CERGE-EI a IDEA a uvidíte, že jsem u nás založil a částečně stále ještě řídím instituce, které této zemi velmi prospívají. Nové generace ekonomů, které jsme na těchto institucích vychovali, jsou na úplně jiné úrovni než ti, které jsme měli a které stále do velké míry mají v jiných bývalých komunistických zemích. Pracuji u nás dlouhodobě též v řadě dalších institucí a podniků. To, že působím částečně v ČR a USA je běžné u špičkových vědců, umělců, sportovců i dalších. Necharakterizoval bych je jako návštěvníky ZOO.

Dobrý den, kdy skončí bankovnictví částečných rezerv? Spolu s „prodejem na krátko“ na burze a algoritmickým obchodováním je jedním z hlavních viníků finančních krizí. Nebo si myslíte něco jiného?

Děkuji za otázku. Tento systém zvyšuje riziko, ale myslím, že neexistuje politická vůle, aby brzy skončil.

Dobrý den. Jak hodnotíte počínání současné české vlády z pohledu ekonoma? RB

Děkuji za otázku. Vláda svou expanzivní fiskální politikou a schopností zmenšit dojem nejistoty ukončila ekonomickou recesi a přispěla k nynějšímu ekonomickému růstu. To je chvalitebné. Zatím se jí však nepodařilo uskutečnit příliš mnoho potřebných změn (například v daňovém systému, investicích do infrastruktury a školství), které by zvýšily efektivnost naší ekonomiky a dlouhodobě též naši životní úroveň.

Co si nejvíc vybavíte, když si vzpomenete na prezidentskou volbu z roku 2008?

Děkuji za otázku. Překvapilo mě množství politické korupce a nátlaku (včetně obálek s kulkami), které provázely diskuze a jednání na Hradě. Nedivím se, že pak lidé masově žádali a protlačili přímou volbu prezidenta.

Dobrý den, pane Švejnare, mé jméno je Ladislav Denk a jsem spolumajitelem firmy Váhala a spol. Před několika léty jsem měl možnost se s Vámi potkat ve Zlíně ještě s cestovatelem panem Zikmundem, panem Lázničkou a dalšími osobnostmi. Váš přehled nejen ekonomický, ale celosvětový, bohaté životní zkušenosti, trvalé postoje k mnoha otázkám každodenního života dávají ty nejlepší předpoklady pro to, abyste se mohl stát kvalitním českým prezidentem. Já i mí blízcí lidé by si to velmi přáli. Zvažujete kandidaturu při příštích prezidentských volbách? Existují okolnosti, kvůli kterým byste kandidaturu nepřijal?

Děkuji za důvěru, kterou mi vyjadřujete. Kandidaturou na prezidenta se momentálně nezabývám. Máme před sebou ještě dříve senátní a parlamentní volby, které hodně předurčí situaci v zemi. Též předpokládám, že se objeví dobří kandidáti na prezidenta.

Jak se srovnává kandidatura na presidenta s dvojím státním občanstvím? Bartoš

Děkuji za otázku. V minulých prezidentských volbách měli u nás někteří kandidáti dvojí občanství. Nebyla to velká kauza, jiné otázky dominovaly diskuzi a úvahám lidí. Já jsem během své kandidatury v roce 2007 oznámil, že bych se vzdal amerického občanství, kdybych byl zvolen. Stále mi to připadá jako rozumný přístup.

Pokud budete kandidovat na prezidenta, budu velmi rozmýšlet mezi vámi a panem Horáčkem. Trochu se bojím, že podobně bude uvažovat více lidí, což může vyoutovat vás oba. Jak to vidíte vy? Proč máme volit vás a ne pana Horáčka?

Děkuji za otázku. Jestli se objeví několik podobných kandidátů, tak samozřejmě nastane problém možného „vyoutování“. Je to bohužel nutnou součástí demokratického systému, který máme.

Dobrý den, myslíte si, že by v USA mohl na úřad prezidenta kandidovat český občan, stejně jako u nás občan USA?

Děkuji za otázku. Český občan by mohl kandidovat, pakliže se narodil v Americe, a má tím pádem americké občanství. Občanství od narození vyžaduje americká ústava. Naše ústava to nevyžaduje.

Velkým přínosem pro Českou republiku by bylo zajištění vyššího příjmu od firem, které v Česku podnikají, ale svůj zisk či jeho převážnou část odvádějí do zahraničí, neinvestují ho v dostatečné míře v Česku. Myslím si, že předvolební kampaň založená na znalosti ekonomického řešení této otázky by byla účinná, pokud by se prezentovala pro lid srozumitelným způsobem. Dobrého ekonoma naše republika v čele státu potřebuje.

Děkuji za otázku. Souhlasím, že by bylo dobré, kdyby měl prezident solidní ekonomické znalosti, protože se jako země potýkáme s velkými ekonomickými výzvami. Role zahraničních firem je toho dobrým příkladem.

Ahoj Honzo. Umím si tě představit jako velmi kvalitního a znalého prezidenta, na kterého bych mohl být hrdý. Zkusíš ještě někdy kandidovat? Tomáš Červinka

Ahoj Tomáši, děkuji, že ses ozval. Jak jsem již naznačil výše, kandidaturou se momentálně nezabývám, ale doufám, že se objeví dobří kandidáti.

Jak hodnotíte snahy státu zbavit se prosperujících firem, které mu přinášejí finance do státního rozpočtu, a privatizovat je?

Děkuji za otázku. Není dobré zbavovat se státních podniků ve strategicky důležitých odvětvích (například podniky vztahující se k národní obraně). V ostatních sektorech výhoda či nevýhoda privatizace závisí na tom, jak dobře je stát schopen řídit podniky, kolik za ně může získat v privatizaci a jak dobře může využít peníze získané v privatizaci.

Kateřina Konečná z KSČM v jednom rozhovoru pro Českou televizi prohlásila, že Evropská unie je de facto socialistický projekt. Souhlasíte s ní?

Děkuji za otázku. Nevím, co tím paní Konečná myslela, ale všeobecně to není výstižný postřeh. Státy v USA jsou například mnohem více řízeny z Washingtonu než země EU z Bruselu, a nejedná se o socialistický projekt.

Dobrý den, myslíte, že tisk peněz a jejich pouštění do světového oběhu v množství, v jakém to dělá americký Fed (dolar) a Evropská centrální banka (euro) jsou dlouhodobě udržitelné? A nemohou tyto tištěné, ničím nekryté peníze způsobit celosvětovou megakrizi? Děkuji.

Děkuji za otázku. Jedná se o kvantitativní uvolňování (QE) a dlouhodobě udržitelné to není. Americký Fed již pokračování této akce ukončil, ale v Evropě ještě pokračuje. Krizi by tato obrovská akce mohla způsobit, kdyby nebyla dobře dokončena. Doufejme, že k tomu nedojde.

Dobrý den, jaký máte názor na snahu přesměrovat Českou republiku na východ? Není to takové české kverulanství vůči Západu? Z celkového objemu ekonomiky mi přijde východ marginální. Ano, je to zajímavé pro jednotlivé finanční skupiny. Je to tak důležité, abychom se kvůli tomu politický rozcházeli se Západem? Jde fungovat odděleně politicky a ekonomicky?

Děkuji za otázku. Přesměrování na východ není v našem zájmu. Se všemi zeměmi včetně východních je dobré mít obchodní a i jiné ekonomické vztahy, ale politicky a kulturně jsme historicky součástí Evropy. Buďme aktivní v EU a NATO, aby nám členství v těchto západních společenstvích přinášelo co největší jistoty a blahobyt.

Kdy předpokládáte, že Česká národní banka skončí s intervencemi proti posilování koruny, a co se pak stane s jejím kurzem? Zpětným pohledem, bylo moudré vůbec s intervencemi začínat?

Děkuji za otázku. Intervence ČNB pomohly zmírnit ekonomický pokles a míru nezaměstnanosti, které přivodila tehdejší vládní hospodářská politika. Intervence též zmenšily pravděpodobnost deflace. Nikdo kromě ČNB přesně neví, kdy intervence skončí. Co se stane s kurzem, bude záviset na tom, jaká bude očekávaná ekonomická situace u nás a v jiných zemích.

Dobrý den, zajímá mě, jakou strategii pro zajištění alespoň nějakého polštáře pro horší čas doporučíte lidem s příjmy okolo 25 tisíc měsíčně. Děkuji

Děkuji za otázku. Zde není lehké najít optimální strategii, protože se situace stále vyvíjí. Dobré jednoduché pravidlo je následující: Malé úspory a vetší úspory, které bude člověk potřebovat během tří až pěti let, je dobré uložit do krátkodobých vládních dluhopisů. Ostatní je dobré postupně vložit do široce (pokud možno celosvětově) rozprostřeného indexového fondu kvalitní finanční instituce, která vybírá minimální poplatky za správu.

Pane Švejnare, jste šťastný?

Děkuji za otázku. Celkem ano.