Výzva k podpoře prezidentského kandidáta Karla Schwarzenberga

Datum: 10.1.2013

Vážení spoluobčané,

rád bych vás požádal, abyste při příležitosti první přímé volby prezidenta zvážili, který kandidát má osobní vlastnosti a schopnosti opravdu důležité pro nás pro všechny a abyste tak učinili bez přihlédnutí k vašim politickým názorům. Příští prezident může v našich životech a historii země sehrát velmi podstatnou roli.

Mnozí stejně jako já cítíte, že žádný z kandidátů není ideální. Za normálních okolností to pro fungování státu není nezbytné, protože v každodenním životě náš prezident nehraje zásadní, rozhodovací roli. Jsou však klíčová období (vzpomeňme Mnichov a únor 1948), kdy prezident nezastupitelnou roli hraje.

Měli bychom tudíž vybrat člověka, který by nás vedl nejlépe v těch nejhorších situacích, ve kterých bychom se mohli při nynější globální nejistotě ocitnout.

Jsem přesvědčen, že přes všechny své nedostatky a některé názorové rozdíly je touto osobou mezi dnešními devíti kandidáty Karel Schwarzenberg. Představuje významnou osobnost přesahující hranice České republiky. Má mimořádné mezinárodní zkušenosti. Má morální a společenskou integritu. Má schopnost důstojně, avšak jasně prosazovat zájmy naší země. A nabízí voličům úžasný životní příběh těsně spjatý s historií Československa i České republiky. Je velkorysý a bude dobrým strážcem naší národní identity.

Zvažte, jestli jste tak jako já ochotni jej podpořit.