Vzpomínka na Madeleine Albrightovou

Úmrtí mé dlouholeté spolupracovnice a kamarádky Madeleine Albrightové je smutná zpráva pro mne osobně, ČR, Ameriku a mnoho dalších zemí. Madeleine byla srdcem Češka a zajistila mimo jiné vstup ČR do NATO. Odchází s ní velký státník přelomu 20. a 21. stol.

Madeleine Albright, Sept. 27, 2018
Photo by Bruce Gilbert