Ekonomický poradní tým Ústředního krizového štábu na svém posledním jednání rekapituloval a uzavřel své působení

Tiskovou zprávuPřehled doporučení publikovaných Ekonomickým poradním týmem při Ústředním krizovém štábu v období duben – červen 2020 si můžete přečíst níže v textu nebo zde po kliknutí na následující odkazy:

Tiskova_zprava_cinnost_EPT

Priloha_tiskove_zpravy_vystupy_EPT_vF

TISKOVÁ ZPRÁVA

Ekonomický poradní tým Ústředního krizového štábu na svém posledním jednání rekapituloval a uzavřel své působení

Praha, 29. 6. 2020 – Ekonomický poradní tým (EPT) na svém posledním setkání dne 9. června rekapituloval své více než dvouměsíční působení a dosažené výsledky. Od zahájení činnosti 31. března 2020 se uskutečnilo devět jednání (videokonferencí) celého týmu a více než třicet videokonferencí jednotlivých pracovních skupin. Členové EPT nezištně a zdarma věnovali stovky hodin práce a svou odbornost ve prospěch republiky.

EPT formuloval řadu doporučení jak k opatřením, která se týkala stabilizace ekonomiky během krize COVID-19, tak k tématů zásadním pro úspěšný restart a udržitelný růst české ekonomiky. Výsledná doporučení projednali členové EPT se zodpovědnými ministry vlády ČR.

V EPT pracovalo 14 ekonomů a sociologů a výsledkem jejich činnosti bylo 15 promyšlených formalizovaných návrhů či doporučení, mezi které se řadí např.:

  • Doporučení opatření pro poskytnutí likvidity české ekonomice
  • Plán pro otevření české ekonomiky
  • Principy pro rekapitalizaci podniků
  • Doporučení na úpravu programu Antivirus
  • Návrh principů odkladů splátek pojistného zaměstnavateli
  • Varování před dopady opatření neomezeného loss carryback
  • Návrh na parametrické úpravy podpory v nezaměstnanosti, aktivní politiku zaměstnanosti, podporu nízkopříjmových obyvatel a další doporučení k tématům v sociální oblasti

Mnohé návrhy a doporučení již byly uvedeny od praxe skrze příslušnou legislativu. Ekonomický poradní tým po dvou měsících končí svoji činnost. Kontinuita jeho doporučení a rozpracovaných témat bude zajištěna prostřednictvím osob Jana Švejnara, Ilony Švihlíkové, Tomáše Sedláčka, Daniela Prokopa a Štěpána Jurajdy, kteří jsou členy Národní ekonomické rady vlády (NERV).

„Vážím si toho, s jakým zápalem všichni členové EPT poslední dva měsíce pracovali na formulování návrhů a doporučení prospěšných pro občany České republiky,“ řekl předseda EPT Jan Švejnar. „Při každém našem jednání jsem si velmi cenil zejména otevřenosti diskuse a konstruktivního přístupu každého člena týmu. Názorová pestrost, kterou EPT díky svému složení reprezentoval, nám umožnila vyváženě nahlížet na všechny otázky a reflektovat pohledy zaměstnanců, zaměstnavatelů i státu. Rovněž bych chtěl ocenit vstřícný přístup klíčových ministerstev.“

Seznam členů Ekonomického poradního týmu:

Jan Švejnar Jan Mládek
Jan Bureš Daniel Münich
Jan Drahokoupil Danuše Nerudová
Martin Fassmann Daniel Prokop
Štěpán Jurajda Tomáš Sedláček
Filip Matějka Ilona Švihlíková
Michal Mejstřík Petr Zahradník