Rozhovor Jana Richtra s prof. Švejnarem na ČRo 1 – Radiožurnál

Datum: 19.5.2010 Jan Richter (ČRo 1 – Radiožurnál)
Česká republika by neměla otálet s reformou veřejných financí.

Jan RICHTER, moderátor
——————–
Česká republika má dosud příležitost provést reformy veřejných financí bezbolestně. Jestliže jí ale zmešká, státní dluh se do roku 2020 zdvojnásobí a dosáhne 70 % hrubého domácího produktu. Tvrdí to studie Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu vedeného Janem Švejnarem, který je dalším hostem Stalo se dnes, dobrý večer.

 Jan ŠVEJNAR, ředitel Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu
——————–
Dobrý večer.

Jan RICHTER, moderátor
——————–
Pane Švejnare, jak by měla reforma veřejných financí vypadat? Podle vás nestačí jednorázově zvyšovat daně nebo náhodně škrtat ve výdajích.

Jan ŠVEJNAR, ředitel Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu
——————–
Přesně tak. Ty náhodné výdajové škrty a obdobná opatření jsou jednorázová, často vedou k horšímu, horší situaci. My navrhujeme takový celkový komplexní přístup, který bude víceméně vypadat tak, jako to mají ty nejlepší země, které si vedou fiskálně nejlépe, a tento komplexní přístup v sobě obsahuje střednědobou strategii, dlouhodobou strategii, která by začala okamžitě, ale která by v sobě vlastně měla elementy, které uklidní trhy a učiní nás jednu ze žádoucejších zemí Evropské unie.

Jan RICHTER, moderátor
——————–
Vy také navrhujete přísnější dodržování střednědobých výdajových rámců, jak by se měly výdaje podle vás kontrolovat a zároveň vymáhat jejich dodržování?

Jan ŠVEJNAR, ředitel Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu
——————–
Právě, my navrhujeme, aby se opravdu připravil plán, který by byl na dobu celé nové vlády, to znamená, že by se nepřipravoval pouze rozpočet na jeden rok, ale že by se připravoval rozpočet rámcově na všechny celé čtyři roky, a potom by se čistě už debatovaly jenom odchylky, a odchylky by se povolovaly v případech, které by byly samozřejmě akutní, ale jinak by se pokračovalo podle dlouhodobějšího plánu.

Jan RICHTER, moderátor
——————–
Ta vaše studie také uvádí, že problémem jsou příliš vysoké pravomoci poslanců pozměňovat návrhy zákonů, jak by se podle vás měly omezit?

Jan ŠVEJNAR, ředitel Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu
——————–
To je pravda. Já myslím, že zde by bylo mnohem lepší mít trochu větší pravomoc vlády a poslanci by samozřejmě měli velký vliv, ale měli ho v takovém tom střednědobém horizontu, to znamená, dohodnout věci dopředu směrem a potom nemít možnost je rychle ovlivňovat v malých kruzích, tak jak se to děje nyní.

Jan RICHTER, moderátor
——————–
Myslíte si ale, pane Švejnare, že s tímto krokem nebudou souhlasit právě sami zákonodárci?

Jan ŠVEJNAR, ředitel Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu
——————–
To je možné, ale na druhé straně my naznačujeme přesně, jak to dělat, všechny výhody, a též ukazujeme, že v jiných zemích, kde tento systém funguje, systém veřejných financí je mnohem zdravější než u nás.

Jan RICHTER, moderátor
——————–
Čili očekáváte, že po volbách by jaksi nová vláda a nová Poslanecká sněmovna mohla dopřát těmto radám sluchu?

Jan ŠVEJNAR, ředitel Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu
——————–
Rozhodně doufáme a budeme je prosazovat, protože si myslíme, že jak jste správně na počátku uvedl, naše situace není kritická ve smyslu řeckém, ale je velmi vážná, jestliže nyní nenastoupíme na strategii nebo nepoužijeme strategii, která je zdravá a dlouhodobá, tak za pár let na tom budeme opravdu špatně.

Jan RICHTER, moderátor
——————–
Vy také odhadujete růst ekonomiky v letošním roce. Ten údaj se pohybuje mezi 0,8 a 1,4 %. Podle zpřesněných, dnes uvolněných údajů ale české hospodářství začalo růst už v posledním čtvrtletí loňského roku. Není váš odhad příliš pesimistický?

Jan ŠVEJNAR, ředitel Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu
——————–
Možná, že ano, že je, ale na druhé straně my jsme celkem, myslím, realističtí v tom, že co nyní vidíme ve světě, je poměrně rychlý růst v Asii, poměrně nadějný růst ve Spojených státech za poslední dvě čtvrtletí, Evropa má velké problémy, právě jsme diskutovali situaci v Řecku a tak dále, takže Evropa roste pomaleji než ostatní země a my bohužel jsme závislí velmi na ekonomice Evropy. Čili ta naše predikce, která je založena na různých statistických údajích, analýzách a i kvalitativních indikátorech, ukazuje, že ten růst bude pravděpodobněji pomalejší, než mnozí doufají.

Jan RICHTER, moderátor
——————–
Tolik profesor Jan Švejnar. Děkuji za rozhovor a na slyšenou.

Jan ŠVEJNAR, ředitel Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu
——————–
Děkuji, na slyšenou.