Švejnar uklidňuje: Není důvod k panice

Datum: 20.5.2010 Lída Rakušanová (Deníky Bohemia)

Praha – Zadlužení České republiky dělá starosti devíti lidem z deseti nejpozději od té doby, co našli ve schránce fiktivní složenku s  částkou rozpočítanou na každého občana. K včerejšímu datu už činila přes 132 tisíc.

Přesto, jak včera v Praze zdůraznili členové týmu českoamerického ekonoma Jana Švejnara, není důvod k panice. Ten by teprve nastal, kdyby s tím ani příští vláda nic nedělala. Její případná opatření ale nemusejí být drastická. Pokud přijdou včas.

Jako příklad navrhli Švejnarovi ekonomové dva konkrétní kroky:

Především na výdajové straně rozpočtu totiž zákonodárci, a to hlavně v letech 2006 až 07, bohorovně překračovali tzv. „povolenou hranici úprav“, kterou si sami stanovili. Jednou o víc než 24, podruhé o 56,6 miliardy. Švejnar a spol. proto navrhují konkrétní pravidla při sestavování rozpočtu a také jasný mechanismus jejich kontroly.

Dalším krokem je reforma stavebního spoření s cílem postupně snižovat státní příspěvky podle data uzavření smlouvy tak, aby do pěti let zaniklo pokud možno zcela.

Podle Švejnarova týmu podporuje tato dotace, která bude letos stát 13,5 miliardy korun, především domácnosti s příjmy od 30 000 do 70 000 měsíčně. Tam si ho pořídily dvě domácnosti ze tří.

V mzdové kategorii do 10 tisíc si ale spořit může dovolit jen 17 procent domácností.

 

Více nawww. idea.cerge-ei.cz