Úloha eurokomisaře podle Jana Švejnara

Datum: 14.10.2009 Jan Švejnar
Hlavní myšlenky z projevu Jana Švejnara, který přednesl při představení kandidátů na eurokomisaře za Českou republiku v Poslanecké sněmovně dne 14.10. 2009.

Úvod

Nabízím především odbornost a politické schopnosti tam, kde mohu ČR prospět a přinést přidanou hodnotu. Jsem nestraník, avšak prezidentská kandidatura prokázala, že jsem schopen oslovit a získat podporu širokého politického spektra i veřejnosti.

 Ad 1) Evropa je na rozcestí a čelí velkým výzvám

 • Evropa se buď zapojí a stane se jedním ze světových lídrů a nebo bude jen následovat ostatní a postupně zaostávat.

 Ad 2) Komisaři se špičkovou znalostí evropské a světové ekonomiky a s globálními zkušenostmi budou klíčoví pro úspěch EU

 • USA a země, které jdou rychle kupředu, dosazují čím dál častěji do klíčových vládních pozic odborníky. EU by měla činit totéž.
 • Např. bývalý eurokomisař (1999-2004) pro hospodářskou soutěž, italský ekonom a profesor Mario Monti, je dobrým příkladem působení odborníka z akademických kruhů ve vysoké evropské politice.

 Ad 3) Silné zázemí v Evropě i ve světě – připravenost dát své služby k dispozici

 • Dosáhl jsem řady úspěchů na mezinárodní úrovni (tj. v mezinárodní konkurenci) na základě schopností, nikoli na základě delegování určitou zemí.
 • Působil jsem jako ekonomický poradce několika českých i evropských vlád.
 • Výrazný evropský a euroatlantický rozměr.
 • Nabízím odbornost, politickou nadstranickost a podporu veřejnosti, což je přispěvek k budování dobré pověsti ČR jako země, která je platným, seriózním a pozitivně uvažujícím partnerem.

Ad 4) Silná koncepční a vůdčí role českého eurokomisaře prospěje EU i ČR

 • Pro ČR nyní bude složité vyjednat silné portfolio jen na základě politické dohody a politického vlivu ČR jako takové – expertní legitimita a symbolická síla kandidáta jsou proto obzvlášť důležité.
 • Jsem týmový hráč, vytrvalý a konstruktivní vyjednavač, který nepolarizuje (naopak je zvyklý uvažovat pozitivně, komunikovat se všemi a vytvářet konsensus).
 • Jsem manažer, který se bude umět prosadit vůči byrokracii a prosadit politické priority (bohaté manažerské zkušenosti z institucí s mezinárodním složením).
 • Byl bych komisařem, který je vidět a slyšet.
 • Evropská komise je motor v evropské integraci a silný hráč vůči největším státům EU a světa; nesmí se však snažit využít Lisabonské smlouvy k centralizaci pravomocí.
 • Je třeba rozhodně bránit vytváření „pevného jádra“ (např. z eurozóny) a „periferie“ uvnitř EU.
 • EU musí být konkurenceschopná a nemůže se omezovat pravidly, která její globální konkurenti nerespektují a mohou tím získat nespravedlivou konkurenční výhodu.

Závěr

Kandidát na komisaře vybraný vládou ČR by měl být kandidátem se širokým politickým mandátem (nadstranický odborník opírající se o širokou podporu napříč politickou scénou i ve veřejnosti), s odborným zázemím mezinárodního formátu a symbolizující chuť ČR se aktivně a konstruktivně podílet na práci EU.

Takový kandidát prospěje pověsti a vlivu ČR v EU, zejména v dnešním kontextu.